Chứng nhận sản phẩm Gạch bê tông

Tại sao phải chứng nhận sản phẩm Ống nhựa PP, PE, PVC-U?

Căn cứ vào quy chuẩn kỹ thuật QCVN 16: 2017/BXD là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018.

Căn cứ vào Thông tư số 10/2017/TT-­BXD có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018 . Vì vậy Tất cả các sản phẩm nằm trong danh mục của Quy chuẩn bắt buộc phải Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy theo quy đinh.

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy có lợi ích gì?

  • Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và giảm bớt nghĩa vụ pháp lý ( Công an kinh tế, Sở xây dựng…)
  • Khẳng định chất lượng với khách hàng, thị trường. Nâng cao độ tin cậy về chất lượng
  • Tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao hình ảnh cũng như uy tín của Công ty trên thương trường.
  • Giảm bớt tần suất các hoạt động kiểm tra của các ban ngành.

Thủ tục để đạt được chứng nhận Chất lượng sản phẩm Ống nhựa PP, PE, PVC-U như thế nào?

Căn cứ vào Thông tư số 10/2017/TT-­BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng

Căn cứ Thông tư 28/2012/BKHCN ngày 12/12/2012 và thông tư 02/2017/BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng:

Cơ sở sản xuất các sản phẩm thuộc danh mục của QCVN 16:2017/BXD phải áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. Áp dụng phương thức 5 trong đánh giá và công bố chất lượng (nếu hàng nhập khẩu đánh giá chứng nhận theo phương thức 7)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận hợp quy:

  • Bước 1: Xây dựng hệ thống quản lý chất lượng trong sản xuất (đối với cơ sản chưa có HTQLCL)
  • Bước 2: Đánh giá quá trình kiểm soát chất lượng trong sản xuất
  • Bước 3: Thử nghiệm mẫu điển hình
  • Bước 4: Thẩm định hồ sơ và kết quả thử nghiệm
  • Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận chất lượng Sản phẩm phù hợp QCVN 16:2017/BXD
Giấy chứng nhận có giá trị trong 03 năm đối với việc đánh giá theo phương thức 5 và có giá trị cho lô hàng khi đánh giá theo phương thức 7

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *