CÔNG TY KHOA HỌC KỸ THUẬT VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TQS

Technology – Quality – Science

TQS tư vấn chứng nhận ISO trọn gói, thủ tục nhanh, giá rẻ.

Tư vấn chứng nhận chất lượng sản phẩm, hợp chuẩn hợp quy

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu, đăng ký mã số mã mạch

Cung cấp dịch vụ kiểm định hiệu chuẩn thiết bị

 

TQS Cam kết

Chuẩn mực

Tất cả các văn bản trước khi thông qua đều được kiểm sóat chuẩn mực về sự phê duyệt, tính hiện hành và sự phân phối.

Chuyên nghiệp

Kiểm sóat một cách hệ thống việc cung cấp báo cáo, chứng chỉ cho khách hàng hoặc các bên liên quan về kết quả giám định.

Hiệu quả

Áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến nhất, cải tiến năng suất chất lượng phù hợp với thực trạng của các doanh nghiệp.

Tin tức

Đối tác của chúng tôi

Scroll to top