Chứng nhận sản phẩm dệt may QCVN 01:2017/BCT

QCVN 01:2017/BCT là Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và các amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may.

Tại sao phải chứng nhận HQ sản phẩm dệt may?

 • Căn cứ Thông tư 21/2017/TT-BCT ngày 23 tháng 10 năm 2017 của Bộ Công Thương về việc Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mức giới hạn hàm lượng formaldehyt và amin thơm chuyển hóa từ thuốc nhuộm azo trong sản phẩm dệt may
 • Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01:2017/BCT
 • Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật.
 • Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN.
 • Căn cứ Nghị định 43/2017/NĐ-CP  ngày 14/4/2017 về nhãn hàng hóa

Chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy có lợi ích gì?

 • Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và giảm bớt nghĩa vụ pháp lý ( Công an kinh tế, Sở Công thương…
 • Khẳng định chất lượng với khách hàng, thị trường. Nâng cao độ tin cậy về chất lượng
 • Tạo lợi thế cạnh tranh và nâng cao hình ảnh cũng như uy tín của Công ty trên thương trường.
 • Giảm bớt tần suất các hoạt động kiểm tra của các ban ngành.

Phương thức chứng nhận?

 • Doanh nghiệp sản xuất trong nước và tại nước ngoài được áp dụng theo phương thức 5.
 • Nhập khẩu lô được đánh giá chứng nhận hợp quy theo phương thức 7

Thủ tục chứng nhận:

Đánh giá quá trình sản xuất:

 • Điều kiện đảm bảo chất lượng
 • ISO 9001:2015 của đơn vị thứ 3 cấp

Lấy mẫu thử nghiệm

Đối với vải: Chiều dài mẫu 0,5 (không phẩy năm) m; chiều rộng là cả khổ vải và cách đầu tấm vải ít nhất bằng chu vi của cuộn vải.

Đối với sản phẩm là thảm, rèm, đệm giường, đệm sofa, ghế và sản phẩm đặc thù cóbề mặt làm bằng vật liệu dệt, da tổng hợp: Lấy mẫu sản phẩm từ lô hàng, hoặc;

Mu vật liệu dệt để sản xuất các sản phẩm trên được cung cấp kèm theo sản phẩm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *