Bắt buộc GMP với sản xuất thực phẩm chức năng

Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Thủ tướng chính phủ, quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm. Trong đó, có một nội dung đáng chú ý là từ 1/7/2019, các cơ sở sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe phải đạt yêu cầu đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn GMP

vậy GMP là gì?

GMP (Good Manufacturing Practices) – là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt, áp dụng trong sản suất nhằm đảm bảo chất lượng đồng đều ổn định, đạt tiêu chuẩn đã đăng ký và đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất. GMP là một phần cơ bản trong Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm (Tham khảo ISO 22000 – Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm) là điều kiện tiên quyết cho việc phát triển hệ thống HACCP và các tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm khác

Lợi ích khi áp dụng GMP?

  • GMP mang lại phương thức quản lý chất lượng khoa học, hệ thống và đầy đủ
  • Giảm sự cố , rủi ro trong sản xuất kinh doanh
  • Hồ sơ pháp lý đáp ứng yêu cầu các cơ quan quản lý

GMP Đưa ra các yêu cầu về:

  • Yêu cầu về nhân sự
  • Yêu cầu về thiết kế, xây dựng, lắp đặt nhà xưởng và thiết bị chế biến
  • Yêu cầu kiểm soát vệ sinh xưởng, môi trưởng sản xuất kinh doanh
  • Yêu cầu về kiểm soát quả trình chế biến
  • Yêu cần về kiểm soát quá trình bảo quản và phân phối sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *