Tư vấn xây dựng HTQLCL cho PTN ISO/IEC 17025

Tiêu chuẩn ISO/IEC 17025 được coi là chuẩn quốc tế để chứng nhận khả năng của các phòng thử nghiệm vốn có vai trò rất quan trọng trong thương mại, phát triển sản xuất, sản phẩm và trong việc bảo vệ khách hàng

Phòng thí nghiệm hóa học

Tại sao áp dụng Hệ thống quản lý phòng thí nghiệm theo ISO/IEC 17025?

  • Nâng cao năng lực quản lý và năng lực kỹ thuật của phòng thử nghiệm / hiệu chuẩn
  • Đảm bảo độ chính xác, tính tin cậy của các kết quả thử nghiệm / hiệu chuẩn
  • Tạo điều kiện thừa nhận kết quả thử nghiệm / hiệu chuẩn giữa các đơn vị áp dụng.
  • Hòa nhập hoạt động công nhận phòng thử nghiệm / hiệu chuẩn của Việt Nam và các nước trên thế giới

Để xây dựng áp dụng ISO/IEC 17025 phải trải qua những bước nào?

Ngoài ra:

Phòng thí nghiệm được Quốc tế công nhận về năng lực là phòng thí nghiệm đó phải được một tổ chức công nhận (như là VILAS) công nhân phòng thí nghiệm đó phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC 17025.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to top